Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo Thành phố hè 2021 – Phòng TCCB

Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo Thành phố hè 2021 – Phòng TCCB

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Điều động Cán bộ coi thi Nghề phổ thông cấp THPT khóa ngày 25/5/2022

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …