Kế hoạch phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và 45 năm thành phố Sài Gòn – Gia Định mang tên Thành phố Hồ Chí Minh

Cập nhật: 16:45, 29/4/2021 Lượt đọc: 19

Kế hoạch phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và 45 năm thành phố Sài Gòn – Gia Định mang tên Thành phố Hồ Chí Minh

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hướng dẫn thực hiện chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 – VP Công Đoàn

Hướng dẫn thực hiện chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, …