Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền về cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng cho cán bộ, nhà giáo và người lao động Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố năm 2019 – VP Công Đoàn

Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền về cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng cho cán bộ, nhà giáo và người lao động Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố năm 2019 – VP Công Đoàn

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hướng dẫn thực hiện chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 – VP Công Đoàn

Hướng dẫn thực hiện chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, …