Kế hoạch tổ chức Chương trình "Tết sum vầy" năm 2021 cho cán bộ, giáo viên và người lao động Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố. – VP Công Đoàn

Kế hoạch tổ chức Chương trình "Tết sum vầy" năm 2021 cho cán bộ, giáo viên và người lao động Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố. – VP Công Đoàn

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Công văn về việc dừng tổ chức thi chứng chỉ Tin học Quốc tế IC3 Spark và IC3

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …