Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết "Tình người nơi tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19" Kỷ niệm 45 năm Ngày Sài Gòn – Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/7/1976 – 02/7/2021) Kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Ban Dân vận Thành ủy (27/11/1981 – 27/11/2021). – VP Đảng Ủy

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết "Tình người nơi tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19" Kỷ niệm 45 năm Ngày Sài Gòn – Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/7/1976 – 02/7/2021) Kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Ban Dân vận Thành ủy (27/11/1981 – 27/11/2021). – VP Đảng Ủy

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Về thực hiện hồ sơ thi đua cuối năm 2021-2022 – Văn Phòng Sở

Về thực hiện hồ sơ thi đua cuối năm 2021-2022 – Văn Phòng Sở Liên …