Kế hoạch tổ chức Hội thi Nét vẽ xanh lần thứ XXIV năm học 2020 – 2021

Công văn liên tịch số 7265/KHPH-VHTT-GDĐT của Sở Văn hóa và Thể thao và Sở Giáo dục và Đào tạo ngày 01/12/2020 về Kế hoạch phối hợp tổ chức Hội thi Nét vẽ xanh lần thứ XXIV năm học 2020-2021.

Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm.


Tác giả: Phòng Trung Học

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Công văn về việc dừng tổ chức thi chứng chỉ Tin học Quốc tế IC3 Spark và IC3

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …