Kế hoạch Tổ chức Lễ Kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và tuyên dương, khen thưởng các gương điển hình của Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố năm 2020 – Văn Phòng Sở

Kế hoạch Tổ chức Lễ Kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và tuyên dương, khen thưởng các gương điển hình của Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố năm 2020 – Văn Phòng Sở

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS tiến tới chấm dứt bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030. – VP Đảng Ủy

Hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 06 tháng 7 năm …