Kế hoạch triển khai chương trình “Sách trao tay – Cầu nối yêu thương” lần thứ 13, năm 2021 – Phòng Chính trị tư tưởng

Kế hoạch triển khai chương trình “Sách trao tay – Cầu nối yêu thương” lần thứ 13, năm 2021 – Phòng Chính trị tư tưởng

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Công văn về việc dừng tổ chức thi chứng chỉ Tin học Quốc tế IC3 Spark và IC3

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …