Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố năm 2021 – Sở HCM

Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố năm 2021 – Sở HCM

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Công văn về việc dừng tổ chức thi chứng chỉ Tin học Quốc tế IC3 Spark và IC3

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …