Kế hoạch Triển khai công tác tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống ùn tắc giao thông trong Ngành Giáo dục và Đào tạo Năm học 2020 – 2021 – Phòng Chính trị tư tưởng

Kế hoạch Triển khai công tác tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng, chống ùn tắc giao thông trong Ngành Giáo dục và Đào tạo Năm học 2020 – 2021 – Phòng Chính trị tư tưởng

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Công văn về việc dừng tổ chức thi chứng chỉ Tin học Quốc tế IC3 Spark và IC3

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …