Kế hoạch tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau THCS năm học 2020-2021

Kế hoạch số 3813/KH-GDĐT-TrH  ngày 13/11/2020 về tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau THCS năm học 2020-2021.

(Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm)


Tác giả: Phòng Trung Học

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Về việc nhắc các trung tâm Ngoại ngữ Tin học khẩn trương thực hiện báo cáo quý 1 năm 2022

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …