KẾ HOẠCHTổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh – Phòng GDTX

KẾ HOẠCHTổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh – Phòng GDTX

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Công văn về việc dừng tổ chức thi chứng chỉ Tin học Quốc tế IC3 Spark và IC3

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …