Kết quả Kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia lớp 12 THPT năm 2017

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông (gọi tắt là Kỳ thi HSGQG) năm 2017 được tổ chức vào các ngày 5, 6 và 7 tháng 1 năm 2017.

Đoàn học sinh thành phố Hồ Chí Minh đạt được 122 giải, cụ thể như sau:

+ 05 giải Nhất (01 Vật lý, 02 Văn, 02 Tiếng Anh).

+ 35 giải Nhì (03 Toán, 03 Vật lý, 05 Hóa học, 01 Sinh học, 05 Tin học, 01 Ngữ văn, 11 Tiếng Anh, 02 Tiếng Pháp, 04 Tiếng Trung)

+ 43 giải Ba (05 Toán, 07 Vật lý, 06 Hóa học, 07 Sinh học, 03 Tin học, 05 Ngữ văn, 05 Tiếng Anh, 03 Tiếng Pháp, 02 Tiếng Trung)

+ 39 giải Khuyến khích (06 Toán, 04 Vật lý, 05 Hóa học, 04 Sinh học, 03 Tin học, 06 Ngữ văn, 02 Lịch sử, 06 Tiếng Anh, 01 Tiếng Pháp, 02 Tiếng Trung)

+ Danh sách học sinh đạt giải

 

 

 

 

 


Tác giả: Phòng Trung Học

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Bản tin CCHC số 18/2022 của Ban Chỉ đạo CCHC Chính phủ

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …