Khẩn: Họp về việc ký kết hợp đồng mua sắm tài sản theo phương thức tập trung giữa các đơn vị trực thuộc Sở và nhà thầu trúng thầu (Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại công văn số 5876/UBND-KT ngày 28/12/2018 về việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung năm 2018)Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày” đối với 02 thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị cán bộ chủ chốt trực tuyến Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức. – VP Đảng Ủy

Hội nghị cán bộ chủ chốt trực tuyến Thông báo nhanh kết quả Hội nghị …