KHẨN! Kính gửi: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở; Cấp ủy các cơ sở Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Tham dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X

Cập nhật: 14:12, 13/8/2018 Lượt đọc: 132

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X, Chương trình hành động số 39-CTrHĐ/TU của Thành ủy và sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị cán bộ thành phố quán triệt những điểm cốt lõi, điểm mới trong các Quy định, Hướng dẫn mới của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng – Đảng ủy Sở

Hội nghị cán bộ thành phố quán triệt những điểm cốt lõi, điểm mới trong …