KHẨN: Mời dự Lễ Chung kết và Trao giải Hội thi Thể dục Aerobic – Thể dục Cổ động năm 2019 – Phòng Chính trị tư tưởng

KHẨN: Mời dự Lễ Chung kết và Trao giải Hội thi Thể dục Aerobic – Thể dục Cổ động năm 2019 – Phòng Chính trị tư tưởng

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị thông tin về Kỳ khảo sát vào lớp 6 Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa năm học 2022 – 2023

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …