Khẩn! Thông báo về lịch kiểm tra công tác quản lý, sử dụng và phát triển đội ngũ của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào Đạo, năm học 2020 – 2021 – Phòng TCCB

Khẩn! Thông báo về lịch kiểm tra công tác quản lý, sử dụng và phát triển đội ngũ của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào Đạo, năm học 2020 – 2021 – Phòng TCCB

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Về hỗ trợ tác nghiệp của phóng viên Báo, Đài tại các Điểm thi, khảo sát tuyển sinh đầu cấp năm học 2022 – 2023 và kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …