KHẨN: TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÁC QUẬN HUYỆN DỰ HỌP NGÀY 27 THÁNG 3 NĂM 2018 – Văn Phòng Sở

Đề nghị Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện tham dự đầy đủ, không cử cấp phó dự thay.

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị thông tin về Kỳ khảo sát vào lớp 6 Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa năm học 2022 – 2023

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …