[KHẨN] Về báo cáo giải trình các trường hợp học viên chưa tốt nghiệp lớp Trung cấp lý luận Chính trị – Hành chính – Phòng TCCB

[KHẨN] Về báo cáo giải trình các trường hợp học viên chưa tốt nghiệp lớp Trung cấp lý luận Chính trị – Hành chính – Phòng TCCB

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Công văn về việc dừng tổ chức thi chứng chỉ Tin học Quốc tế IC3 Spark và IC3

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …