(KHẨN) Về đề cử cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ thanh tra thi kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2019 – Phòng Thanh Tra

(KHẨN) Về đề cử cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ thanh tra thi kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2019 – Phòng Thanh Tra

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hướng dẫn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. – Phòng Khảo Thí & KĐCLGD

Hướng dẫn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. – Phòng Khảo Thí …