[Khẩn] Về họp thống nhất chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2019 – 2020 – Phòng TCCB

[Khẩn] Về họp thống nhất chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2019 – 2020 – Phòng TCCB

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị thông tin về Kỳ khảo sát vào lớp 6 Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa năm học 2022 – 2023

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …