KHẨN: Về mời họp Công bố điểm chuẩn Tuyển sinh lớp 10 – Năm học 2018-2019

Kính gửi:

– Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện;

  – Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông;

 

Thời gian: 14g00 ngày 04/07/2018;

 

Địa điểm: Hội trường 2.1 – Sở GDĐT;

 

Đề nghị thủ trưởng các đơn vị tham dự đầy đủ./.


Tác giả: Văn Phòng Sở

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị Sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Khen thưởng Tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2021.

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …