[KHẨN] Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19, theo dõi và cập nhật đối tượng F0, F1, F2 – Phòng Chính trị tư tưởng

[KHẨN] Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19, theo dõi và cập nhật đối tượng F0, F1, F2 – Phòng Chính trị tư tưởng

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Về việc nhắc các trung tâm Ngoại ngữ Tin học khẩn trương thực hiện báo cáo quý 1 năm 2022

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …