Kính gởi: Các Ủy viên BCH, Ủy viên Ban Nữ công CĐGDTP; Các Đ/c Trưởng Ban Nữ công (UV/BCH CĐCS phụ trách nữ công) công đoàn cơ sở các trường THPT, TCCN, CĐ và các đơn vị trực thuộc; Các em học sinh được nhận học bổng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ XVI năm học 2018-2019 cùng quý vị phụ huynh về dự Lễ trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ XVI năm học 2018-2019 – VP Công Đoàn

Kính gởi: Các Ủy viên BCH, Ủy viên Ban Nữ công CĐGDTP; Các Đ/c Trưởng Ban Nữ công (UV/BCH CĐCS phụ trách nữ công) công đoàn cơ sở các trường THPT, TCCN, CĐ và các đơn vị trực thuộc; Các em học sinh được nhận học bổng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ XVI năm học 2018-2019 cùng quý vị phụ huynh về dự Lễ trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ XVI năm học 2018-2019 – VP Công Đoàn

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị Sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Khen thưởng Tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2021.

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …