Kính gửi: Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc Sở, Trưởng, phó các Ban xây dựng Đảng, Bí thư, Phó Bí thư 29 cơ sở Đảng trực thuộc, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn Ngành, Trưởng, phó các phòng, ban thuộc Sở, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các Trường THPT công lập, các Trường Cao đẳng, Trung cấp công lập trực thuộc Sở, Giám đốc, Phó Giám đốc các Trung tâm GDTX trực thuộc Sở, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, – VP Đảng Ủy

Tham dự Hội nghị cán bộ chủ chốt Ngành Giáo dục và Đào tạo.

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị thông tin về Kỳ khảo sát vào lớp 6 Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa năm học 2022 – 2023

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …