Kính gửi: Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo, Cấp ủy các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở.

Cập nhật: 9:28, 11/12/2017 Lượt đọc: 79

Tham dự Hội nghị quán triệt công tác Dân vận và Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017 và lớp bồi dưỡng, tập huấn công tác Dân vận năm 2017

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị cán bộ chủ chốt trực tuyến Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức. – VP Đảng Ủy

Hội nghị cán bộ chủ chốt trực tuyến Thông báo nhanh kết quả Hội nghị …