Kính gửi: Bí thư Đảng bộ, Chi bộ các đơn vị công lập trực thuộc Đảng ủy Sở; Bí thư Đảng bộ, Chi bộ các Trường THPT công lập. – VP Đảng Ủy

Kính gửi: Bí thư Đảng bộ, Chi bộ các đơn vị công lập trực thuộc Đảng ủy Sở; Bí thư Đảng bộ, Chi bộ các Trường THPT công lập.
– VP Đảng Ủy

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Về thực hiện hồ sơ thi đua cuối năm 2021-2022 – Văn Phòng Sở

Về thực hiện hồ sơ thi đua cuối năm 2021-2022 – Văn Phòng Sở Liên …