Kính gửi: Ủy viên BCH Đảng bộ Sở, Các Ban xây dựng Đảng, Cấp ủy các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc, Công đoàn Ngành Giáo dục thành phố tham dự Hội nghị sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Đại hội Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo lần thứ VI

Cập nhật: 13:33, 17/10/2018 Lượt đọc: 127

Tham dự Hội nghị sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Đại hội Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị thông tin về Kỳ khảo sát vào lớp 6 Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa năm học 2022 – 2023

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …