Lễ đón Bằng công nhận Trường Mầm non Họa Mi 1, Quận 5 đạt Chuẩn quốc gia mức độ 2 và đạt Kểm định Chất lượng Giáo dục cấp độ 3 – Phòng Mầm Non

Sáng ngày 12 tháng 11 năm học 2020, Trường mầm non Họa Mi 1, Quận 5 long trọng tổ chức lễ đón Bằng công nhận trường Mầm non đạt Chuẩn quốc gia Mức độ 2 và đạt kiểm định chất lượng Giáo dục cấp độ 3

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Sơ kết thực hiện chuyển đổi số trong quản lý giáo dục mầm non năm học 2021-2022.

Thành phần tham dự:           Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo: …