Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương Trường THPT Hưng Đạo NH:2020-2021

Vào ngày 20/04/2021, tại sân trường THPT Hưng Đạo đã diễn ra Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương của thầy và trò trường Hưng Đạo chúng mình.

Sau đây là một số hình ảnh:

 

                     

Bạn nên xem qua

Chuyên đề: Sử dụng mạng xã hội

Chúng ta có thể thấy với cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0, mạng …