Lễ Khai giảng và Khánh thành trường mầm non Vườn Hồng Quận 2

Thành phần tham dự:

Ø
Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí
Minh:

        
Bà Lý Thị Sương – Phó Trưởng phòng Giáo dục Mầm non;

Ø
Về phía Quận 2:

        
Ông Huỳnh Thanh Khiết – Phó Chủ tịch HĐND Quận;

        
Ông Nguyễn Duy Quỳnh – Phó trưởng ban tuyên giáo quận ủy;

        
Ông Nguyễn Tấn Kiệt – Giám đốc trung tâm văn hóa quận;

        
Ông Hồ Thị Phước – Phó trưởng ban kinh tế – Xã hội;

        
Ông Trần Minh Sự – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận;

        
Ông Phạm Đinh Trung – Phó Chánh Văn phòng HĐND quận;

        
Bà Kiều Mỹ Chi – Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo;

        
Ông Nguyễn Văn Hải – Phó Chủ tịch phường An Phú;

        
Ông Đỗ Tấn Sĩ – Giám đốc BQL ĐTXD Công trình quận;

        
Ông Hồ Thế Nam Phương – Phó Giám đốc công ty DVCI quận;

Cùng các chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo,
Ban Giám hiệu, tập thể sư phạm trường Mầm non Vườn Hồng, Hiệu trưởng các trường
Mầm non trong Quận 2 cùng tham dự.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA BUỔI LỄ

 


Tác giả: Phòng Mầm Non

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Lễ đón Bằng công nhận Trường Mầm non Thị Trấn Củ Chi 3, huyện Củ Chi đạt Chuẩn quốc gia mức độ 2 và đạt Kiểm định chất lượng Giáo dục Cấp độ 3