Lịch kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính tại các cơ sở giáo dục trực thuộc năm 2020 (Cập nhật danh mục hồ sơ minh chứng) – Văn Phòng Sở

Lịch kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính tại các cơ sở giáo dục trực thuộc năm 2020 (Cập nhật danh mục hồ sơ minh chứng) – Văn Phòng Sở

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Công văn về việc dừng tổ chức thi chứng chỉ Tin học Quốc tế IC3 Spark và IC3

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …