Mời Chủ tịch CĐCS các trường THPT, Trung cấp, Cao đẳng và các đơn vị trực thuộc dự Hội nghị Tổng kết các hoạt động "THáng Công nhân lần thứ 12" – Năm 2020. – VP Công Đoàn

Mời Chủ tịch CĐCS các trường THPT, Trung cấp, Cao đẳng và các đơn vị trực thuộc dự Hội nghị Tổng kết các hoạt động "THáng Công nhân lần thứ 12" – Năm 2020. – VP Công Đoàn

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị cán bộ chủ chốt trực tuyến Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức. – VP Đảng Ủy

Hội nghị cán bộ chủ chốt trực tuyến Thông báo nhanh kết quả Hội nghị …