Mời dự Hội nghị chuyên môn Giáo viên giáo dục thường xuyên năm học 2019 – 2020 – Phòng GDTX

Mời dự Hội nghị chuyên môn Giáo viên giáo dục thường xuyên năm học 2019 – 2020 – Phòng GDTX

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị cán bộ chủ chốt trực tuyến Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức. – VP Đảng Ủy

Hội nghị cán bộ chủ chốt trực tuyến Thông báo nhanh kết quả Hội nghị …