Mời dự tập huấn nâng cao năng lực đánh giá thường xuyên các môn học, hoạt động giáo dục theo Thông tư 22/2016/TT-BGD-ĐT – Phòng Tiểu Học

Mời dự tập huấn nâng cao năng lực đánh giá thường xuyên các môn học, hoạt động giáo dục theo Thông tư 22/2016/TT-BGD-ĐT – Phòng Tiểu Học

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị thông tin về Kỳ khảo sát vào lớp 6 Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa năm học 2022 – 2023

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …