Mời tham dự Hội thảo về bạo lực trẻ em, chống bạo lực học đường; Từ 8:30-16:30, ngày 05/11/2018 tại Khách sạn Grand Hotel, số 8 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM.

Cập nhật: 15:21, 31/10/2018 Lượt đọc: 94

Đến tham dự Hội thảo về bạo lực trẻ em, chống bạo lực học đường;
Nội dung: Các chuyên gia từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và xã hội chia sẻ về các chính sách, Luật trẻ em, ngăn ngừa tình trạng bạo lực học đường; chia sẻ kinh nghiệm từ các chuyên gia Vương quốc Anh trong việc bảo vệ và phòng chống bạo lực trẻ em, các chính sách bảo vệ trẻ em trên thế giới.

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị cán bộ thành phố quán triệt những điểm cốt lõi, điểm mới trong các Quy định, Hướng dẫn mới của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng – Đảng ủy Sở

Hội nghị cán bộ thành phố quán triệt những điểm cốt lõi, điểm mới trong …