Mời tham dự tập huấn công tác y tế trường học.

Cập nhật: 15:58, 11/7/2018 Lượt đọc: 80

Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng kính mời:
– Chuyên viên phụ trách công tác y tế Phòng Giáo dục và Đào tạo;
– Nhân viên y tế các trường THPT, CĐ-TCCN, trung tâm GDTX;
– Nhân viên phụ trách y tế các đơn vị trực thuộc.

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị thông tin về Kỳ khảo sát vào lớp 6 Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa năm học 2022 – 2023

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …