Mời tham dự trận thi đấu vòng loại cuộc thi “Cùng non sông cất cánh” lần 8 – năm 2018, Ngày 20,21,22/10/2018 – Phòng Chính trị tư tưởng

Tham dự trận thi đấu vòng loại cuộc thi “Cùng non sông cất cánh” lần 8 – năm 2018 và Danh sách lịch thi

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị Sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Khen thưởng Tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2021.

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …