[NHẮC LẠI] Kế hoạch tập huấn công tác đảm bảo an toàn thực phẩm cho trường học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2020(Kính gửi: Trưởng phòng GD&ĐT, Hiệu trưởng trường THPT) – Phòng Chính trị tư tưởng

[NHẮC LẠI] Kế hoạch tập huấn công tác đảm bảo an toàn thực phẩm cho trường học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2020(Kính gửi: Trưởng phòng GD&ĐT, Hiệu trưởng trường THPT) – Phòng Chính trị tư tưởng

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Về thông báo kết quả thi tuyển công chức năm 2022

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …