Nhắc lại mời dự Hội nghị Tổng kết Giải thể thao học sinh, công tác thể thao học đường năm học 2017-2018, ký kết liên tịch về công tác giáo dục thể chất, thể thao học đường

Sở Giáo dục và Đào tạo nhắc lại mời dự Hộị nghị Tổng kết Giải thể thao học sinh, công tác thể thao học đường năm học 2017-2018, ký kết liên tịch về công tác giáo dục thể chất, thể thao học đường, kèm theo Chương trình và tài liệu Hội nghị

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đảng năm 2022.

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …