[Nhắc lại] Thông báo về tập huấn công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong trường học(Đính kèm tài liệu in và trình chiếu) – Phòng Chính trị tư tưởng

[Nhắc lại] Thông báo về tập huấn công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong trường học(Đính kèm tài liệu in và trình chiếu) – Phòng Chính trị tư tưởng

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Công văn về việc dừng tổ chức thi chứng chỉ Tin học Quốc tế IC3 Spark và IC3

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …