NHẮC LẠI: Thư mời dự hội nghị tập huấn công tác tư vấn tâm lý cho đội ngũ lãnh đạo quản lý, cán bộ, giáo viên cốt cán. – Phòng Chính trị tư tưởng

NHẮC LẠI: Thư mời dự hội nghị tập huấn công tác tư vấn tâm lý cho đội ngũ lãnh đạo quản lý, cán bộ, giáo viên cốt cán. – Phòng Chính trị tư tưởng

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị thông tin về Kỳ khảo sát vào lớp 6 Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa năm học 2022 – 2023

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …