Nhắc lại Thư mời tham dự hội thảo, hội nghị về phương pháp tổ chức phát triển công tác xã hội trong trường học (Có điều chỉnh về địa điểm) – Phòng Chính trị tư tưởng

Nhắc lại Thư mời tham dự hội thảo, hội nghị về phương pháp tổ chức phát triển công tác xã hội trong trường học (Có điều chỉnh về địa điểm) – Phòng Chính trị tư tưởng

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị thông tin về Kỳ khảo sát vào lớp 6 Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa năm học 2022 – 2023

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …