Nhắc nhở báo cáo công tác phổ cập bơi an toàn và phòng chống đuối nước cho học sinh giai đoạn từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020-2021 – Phòng Chính trị tư tưởng

Đính kèm danh sách các đơn vị chưa báo cáo hoặc báo cáo không đúng quy định

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Về việc nhắc các trung tâm Ngoại ngữ Tin học khẩn trương thực hiện báo cáo quý 1 năm 2022

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …