Phát biểu của Lãnh đạo Thành phố tại Lễ Tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi năm học 2019 – 2020 – TTTT&CTGD

Phát biểu của Lãnh đạo Thành phố tại Lễ Tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi năm học 2019 – 2020 – TTTT&CTGD

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Họp triển khai vòng Chung kết Hội thi “Hành trình chinh phục ước mơ” năm học 2021-2022.

Ngày 10 tháng 05 năm 2022, Ban tổ chức Hội thi “Hành trình chinh phục …