Quyết định công bố tổng thể công nghệ thông tin ngành giáo dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh (đính kèm đề án) – Văn Phòng Sở

Quyết định công bố tổng thể công nghệ thông tin ngành giáo dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh (đính kèm đề án) – Văn Phòng Sở

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS tiến tới chấm dứt bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030. – VP Đảng Ủy

Hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 06 tháng 7 năm …