Quyết định về điều chỉnh phân công nhiệm vụ Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo – Văn Phòng Sở

Quyết định về điều chỉnh phân công nhiệm vụ Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo – Văn Phòng Sở

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hướng dẫn thực hiện chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 – VP Công Đoàn

Hướng dẫn thực hiện chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, …