Sơ kết 1 năm thực hiện kế hoạch “Hỗ trợ giữ trẻ ngoài giờ cho con em công nhân khu công nghiệp – khu chế xuất và Tổng kết 3 năm thực hiện nhận trẻ từ 6 tháng tuổi đến 18 tháng tuổi”

Cập nhật: 14:4, 18/12/2017 Lượt đọc: 54

Căn cứ theo kế hoạch năm học 2017 – 2018 của Bậc học mầm non; Phòng Giáo dục Mầm non – Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Sơ kết 1 năm thực hiện kế hoạch “Hỗ trợ giữ trẻ ngoài giờ cho con em công nhân khu công nghiệp – khu chế xuất và Tổng kết 3 năm thực hiện nhận trẻ từ 6 tháng tuổi đến 18 tháng tuổi” nhằm báo cáo, rút kinh nhiệm các hoạt động đã thực hiện trong thời gian qua và đề ra phương hướng nhiệm vụ tiếp theo.

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá 01 năm triển khai Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị

  Chiều ngày 19/5/2022, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo tham gia Hội …