Tập huấn chuyên môn nghiệp vụ Hè 2018: Khai thác 5 bước dạy của phương pháp Bàn tay nặn bột trong giảng dạy môn Khoa học – cấp Tiểu học – Phòng Tiểu Học

Tập huấn chuyên môn nghiệp vụ Hè 2018: Khai thác 5 bước dạy của phương pháp Bàn tay nặn bột trong giảng dạy môn Khoa học – cấp Tiểu học – Phòng Tiểu Học

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị thông tin về Kỳ khảo sát vào lớp 6 Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa năm học 2022 – 2023

Tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay …