Tập huấn Cuộc thi Tài năng Robot thành phố Hồ Chí Minh lần VI – Robotacon bảng A

Kính gửi:

               – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện;

               – Hiệu trưởng Trường THPT, trường phổ thông nhiều cấp học.

Thư mời số 100/TM-GDĐT-VP ngày 26/4/2018 của Sở GDĐT về dự tập huấn Robotacon bảng A năm 2018.

Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm.

 

Xem thêm thông báo về đăng ký dự thi tại liên kết: http://hcm.edu.vn/thong-bao/dang-ky-du-thi-va-the-le-cuoc-thi-robotacon-bang-a-lan-thu-6-nam-2018-c41000-59907.aspx

 


Tác giả: Phòng Trung Học

Liên kết bài viết gốc

Bạn nên xem qua

Hội nghị cán bộ thành phố quán triệt những điểm cốt lõi, điểm mới trong các Quy định, Hướng dẫn mới của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng – Đảng ủy Sở

Hội nghị cán bộ thành phố quán triệt những điểm cốt lõi, điểm mới trong …